4bdf4333 bc8e 464d a045 649813680454

Tutkimuksella tulosta asfalttipäällysteiden elinkaaren jatkamiseksi

Tiepäällysteen uusiokäyttö REMIX-tekniikalla säästää sekä luonnonvaroja että kustannuksia. REMIX-päällyste on noin 75-prosenttisesti kierrätysasfalttia.

Tiepäällysteen uusiokäyttö REMIX-tekniikalla säästää sekä luonnonvaroja että kustannuksia. REMIX-päällyste on noin 75-prosenttisesti kierrätysasfalttia. Sen käyttöä halutaan lisätä ja kestävyyttä parantaa. Tarvittavan osaamisen kehittäminen oli tavoitteena Liikenneviraston rahoittamassa Aalto-yliopiston Elinkaaritehokas tiepäällyste -tutkimuksessa.

REMIX-päällysteen kohdekohtaiseen suunnitteluun tehtiin tutkimustulosten pohjalta työkalu, joka auttaa lisämassamäärän sekä elvyttimenä käytettävän pehmeän bitumin määrän ja laadun valinnassa. Materiaalitietojen lisäksi tarvitaan kohteelta mitattujen urien tilavuus.

Materiaalien lisäksi jyrsintäsyvyyden ja lämpötilojen hallinta työn aikana on tärkeää. Liikenneviraston digitalisaatiohankkeessa toteutettiin NCC Industry Oy:n kanssa kokeilu, jossa REMIX-laitteistosta mitattiin työn aikana jyrsintäsyvyyttä ja lämpötiloja. Mitatun tiedon avulla lopputuotteen laatua voidaan parantaa työn aikana ja laatu voidaan raportoida.

Tiedonhallintaa kehittämällä ja tehostamalla REMIX-päällysteet voidaan suunnitella ja tehdä entistä kestävämmiksi. Kun tutkimuksen perusteella materiaalit, niiden yhteensopivuus ja ominaisuuksien säilyttäminen hallitaan paremmin, samaa päällystettä voidaan kierrättää entistä useammin REMIX-tekniikalla ja pidentää näin sen elinkaarta.

Katri Eskola
Asiantuntija, Liikennevirasto

Tervetuloa kuuntelemaan lisää aiheesta FinnBuildiin, missä asiantuntija on puhumassa.