0d2024d6 f9b4 4d7e 957a 33b9f3b568e7

GPP Perimeter Protection: Sertifioiduilla ajonestoratkaisuilla varmistetaan jalankulkijoiden turvallisuus kaupunkitilassa

Maailmalla on viime vuosina tapahtunut useita ajoneuvohyökkäyksiä jalankulkijoita kohtaan, minkä seurauksena ajonestoratkaisuja on alettu suunnittelemaan omaisuuden lisäksi myös ihmisten turvaksi.

E

ri puolilla maailmaa esimerkiksi hallintorakennukset, rahalaitokset ja muut yhteiskunnalle kriittiset kohteet ovat olleet jo pitkään suojattuina, mutta nyt näkökulma on muuttumassa inhimillisemmäksi.

”Useat maat, kaupungit ja muut toimijat ovat heränneet siihen, että omaisuuden rinnalla halutaan turvata myös ihmisiä. Kansalaisetkin odottavat yhteiskunnan tarjoavan turvaa julkisessa ympäristössä myös tällä tavalla perinteisen viranomaistoiminnan lisäksi”, ajonestoratkaisuihin erikoistuneen GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen valottaa.

Perinteisesti ennen massatapahtumia ihmisten kävelyalueiden reunoille tuodaan betoniporsaita tai muita väliaikaisia, raskaita ratkaisuja estämään ajoneuvoliikenne. Näillä on kuitenkin omat haasteensa. ”Eräässä tapauksessa saksalainen testilaboratorio toteutti koetilanteen, missä rekka kumosi betoniesteet keilojen tavoin ympäristöönsä. Turvallisuusuhka jalankulkijoille oli entistä suurempi”, Heiskanen kertoo.

“Vain sertifioitu ajonestoratkaisu takaa jalankulkijoiden turvallisuuden.”

GPP-Perimeter-2.jpg

Kiinteät betoniesteet ovat myös harvoin visuaalisesti toimivia ja hankaloittavat haluttua liikennettä kohteisiin. ”Alaslaskeutuvien pollareiden avulla kiinteistöihin toimituksia tuovat ajoneuvot voidaan päästää ovien viereen. Kuljetuksen jälkeen pollarit nostetaan taas ylös jalankulkijoiden turvaksi.”

GPP Perimeter Protectionilla on valikoimassaan yli 20 kansainvälisen turvallisuussertifikaatin saanutta törmäystestattua ajonestoratkaisua. ”Niiden suunnittelussa on käytetty normaalia insinöörilaskentaa ja kestävyyden simulointia, mutta sertifioinnin saamiseksi pollarimallit on testattava myös fyysisesti. Vain sertifioitu ajonestoratkaisu takaa jalankulkijoiden turvallisuuden.”

Heiskasen mukaan Australia on toiminut tällä saralla edelläkävijämaana: ”Siellä yhteiskunta on ottanut aktiivisen roolin ihmisten turvallisuuden takaamisessa investoimalla kattavasti erilaisiin ajonestoratkaisuihin”, Heiskanen summaa.

Yllä olevassa kuvassa: Sertifioidut ajonestopollarit takaavat jalankulkijoiden turvallisuuden turuilla ja toreilla. Kuvissa näkyvä liikuteltava pollari mahdollistaa myös ajoneuvoliikenteen kohteeseen tarpeen mukaan. Oikealla GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen.

perimeterprotection.net

Mainos