7bccbff2 d9bc 4ac2 bde7 df978f127951

Kokemuksia kosteudenhallinnasta Kuivaketju10- toimintamallilla

Onnistunut kosteudenhallinta vaatii tiedonvaihtoa ja toimenpiteitä useilta rakennushankkeen osapuolilta. Rakennusalan toimijoiden laajana yhteistyönä syntynyt Kuivaketju10 on suomalaiseen rakentamiseen räätälöity toimintamalli.

Onnistunut kosteudenhallinta vaatii tiedonvaihtoa ja toimenpiteitä useilta rakennushankkeen osapuolilta. Rakennusalan toimijoiden laajana yhteistyönä syntynyt Kuivaketju10 on suomalaiseen rakentamiseen räätälöity toimintamalli. Ketjun tarkoitus on ehkäistä kosteusvauriot koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Rakentamisen Laatu RALA ry on jalostanut Kuivaketju10:n sähköiseksi järjestelmäksi, joka helpottaa toimintamallin toteutusta ja seurantaa. Maksuton verkkoselaimella toimiva järjestelmä toimii alustana, jossa tieto keskeisistä riskeistä ja toimenpiteistä välitetään kaikkien osapuolten käyttöön reaaliajassa.

RALA selvitti kosteudenhallinnan parissa työskentelevien kokemuksia Kuivaketju10:stä keväällä 2018 toteutetulla kyselyllä, johon vastasi 438 kk10.rala.fi -järjestelmän käyttäjää sekä 103 Rakennusvalvonnan henkilöä.

Sähköisen järjestelmän käyttäjät kokivat, että Kuivaketju10 on lisännyt hankkeen osapuolten tietoisuutta kosteudenhallinnasta sekä parantanut yhteistyötä. Haasteeksi uuden toimintamallin käyttöönotossa tunnistettiin työn määrän lisääntyminen. Järjestelmän käyttöliittymään oltiin tyytyväisiä ja toimintamallin koettiin vaikuttavan positiivisesti rakentamisen laatuun helpomman ja systemaattisemman kosteudenhallinnan kautta.

Rakennusvalvonnoille suunnatun kyselyn vastaukset kertoivat, että Kuivaketju10 -toimintamallia käyttö ei ole vielä kovin laajamittaista ja paikallinen vaihtelu on merkittävää. Rakennusvalvonnat kuitenkin tuntevat Kuivaketju10:n suhteellisen hyvin. Toisaalta hankkeeseen ryhtyvien tieto kosteusasetuksesta nähdään usein puutteellisena.

Kuivaketju10 on esimerkki digitalisoidusta toimintamallista, jossa rakentamisen eri vaiheisiin osallistuvilla toimijoilla on ajantasainen näkymä yhteisen hankkeen keskeisiin riskeihin

Mikko Saarikoski Asiantuntija, Rakentamisen Laatu RALA ry

Mainos