D01664cf c338 4184 a986 79af5197c065

Swecon digitaaliset palvelut tarjoavat välittömän tuottavuusloikan

Rakennusalan tuottavuuden ja laadun kehittäminen vaatii teknologian hyödyntämisen lisäksi myös toimintatapojen ja yhteistyön kehittämistä.

S

uuri haaste rakennusalalla on arvoketjun pilkkoutuminen pieniin osakokonaisuuksiin, mikä johtaa helposti isossa kuvassa ongelmiin. ”Rakennusalan tuottavuushaaste kulminoituu pohjimmiltaan tiedonkulun ja vuorovaikutuksen haasteisiin. Onnistumisessa on kyse pitkälti siitä, kuinka nopeasti voidaan reagoida ja mukauttaa toimintaa muuttuviin olosuhteisiin siten, että jokainen toimija pysyy kartalla”, digitaalisen liiketoiminnan kehitystä Swecolla johtava Tuomo Tiilikainen tietää.

Rakennusalalla tietoa syntyy tänä päivänä vähintään riittävästi aina suunnitteluvaiheesta lähtien. Mitä aiemmin ja enemmän tietoa voidaan hyödyntää, sitä parempaan lopputulokseen päästään. Swecon kehittämä VirtualSite-palvelu on hyvä esimerkki nopeita hyötyjä tuovasta uudesta ratkaisusta.

”VirtualSite-palvelulla voidaan järjestää tietomalleista luodussa virtuaalisessa tilassa matalan osallistumiskynnyksen suunnittelukokouksia, joihin osallistujat voivat liittyä mukaan etäyhteydellä. Käyttö ei vaadi VR-lasien hankintaa vaan mukaan pääsee myös tavallisella tietokoneella. Heti saatava hyöty on esimerkiksi säästö matkustusajoissa, kun päätöksiä voidaan tehdä virtuaalimallin sisällä välittömästi”, Swecon asiakkuusjohtaja Sami Typpö valottaa.

Toinen välitöntä tukea päätöksentekoon antava ja laatua parantava Swecon tarjoama ratkaisu on SmartDrawings-palvelu, joka mahdollistaa kolmiulotteisten piirustusten tarkastelun millä päätelaitteella tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. QR-koodi täydentää piirustusta avaten esimerkiksi kyseisen rakenneosan tietomallin tarkasteltavaksi nettiselaimessa tai kännykän laajennetun todellisuuden sovelluksessa. ”Molemmat edellä mainitut palvelut tarjoavat joustavuutta ja tehokkuutta projektien edistämiseen”, Typpö lisää.

Vaikka moderneilla työkaluilla ja teknologioilla on merkityksensä, rakennusalan tuottavuushaasteet eivät ratkea yksinomaan niillä. ”Jos ihmiset kutsutaan paikan päälle katsomaan näyttöpäätettä paperin sijaan, ei mitään hyötyä synny”, Tiilikainen muistuttaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuottavuuden ja laadun yhtäaikainen kehittäminen onnistuu oikeilla työkaluilla ja työtavoilla. Sweco johtaa tätä kehitystä edelläkävijänä. ”Se hyödyttää loppukädessä sekä rakennusalan eri toimijoita että myös loppuasiakkaita”, Tiilikainen ja Typpö summaavat.

”Rakennusalan tuottavuushaaste kulminoituu pohjimmiltaan tiedonkulun ja vuorovaikutuksen haasteisiin.”

Yllä olevassa kuvassa: Syksyllä 2018 Swecolla aloittaneet asiakkuusjohtaja Sami Typpö ja digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuomo Tiilikainen tarjoavat keinoja rakennusalan tuottavuuden kehittämiseksi.

sweco.fi

Mainos