Dabc7832 4b57 4127 81f1 08517a61e19c

Kohti eheämpää talotekniikkaa

Talotekniikan järjestelmät ovat nyt ja tulevaisuudessa erittäin merkittävä osa kiinteistön käytettävyyttä, tuottavuutta, turvallisuutta ja terveyttä. Talotekniikka toimii kuitenkin parhaiten, kun sitä mietitään kokonaisuutena.

Talotekniikan järjestelmien merkitys rakennuksissa kasvaa jatkuvasti. Tekniset järjestelmät ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden suunnittelu, hankinta, toteutus ja ylläpito vaativat ammattitaitoa.

Usein talotekniikka kuitenkin tilataan tilkkutäkkinä, jotta täkin palasten kustannukset saadaan alas. Lopputulos päätyy kuitenkin maksamaan 4–5 % enemmän kuin yhdeltä toimittajalta tilattuna.

Hintaero syntyy tehtävistä, jotka ovat unohtuneet määrittelyn ulkopuolelle. Joudutaan tilaamaan täydentävää työtä. Ongelmia syntyy myös talotekniikan laadussa ja järjestelmien yhteensopimattomuudessa.

”Siirtyminen elinkaarelliseen ajatteluun hyödyttää sekä omistajia että käyttäjiä.”


Kiinteistön talotekniikkakokonaisuus on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, jotta valitut ratkaisut palvelevat kiinteistön hyvinvointia myös pidemmällä aikavälillä. Siirtyminen elinkaarelliseen ajatteluun hyödyttää sekä kiinteistöjen omistajia että käyttäjiä.

Elinkaarimallin mukaisesti toteutetun kiinteistön omistaja saa juuri sen, mistä maksaakin. Kiinteistön käyttömenot pysyvät kurissa, kun toimittaja on sitoutunut sovittuihin raameihin esimerkiksi energiankulutuksessa.

Kun yksi toimija suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikan, kiinteistön tuotto, turvallisuus ja terveellisyys ovat huipussaan.

Yllä olevassa kuvassa: Riku Mandelin, liiketoimintajohtaja, Caverion Suomi Oy

caverion.com

Mainos