18a1a8d2 6b1d 4212 a4aa c1a849028abf

Asbestipurkuprojekti toimivassa voimalaitosympäristössä

Ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen investoiva Elenia Lämpö valitsi kumppanikseen Dammegan erityisen vaativissa olosuhteissa toteutettavaan haitta-ainepurkutyöhön.

V

anajan kaukolämpölaitoksen punatiilisessä tehdasrakennuksessa hurisee taukoamatta. Laitos tuottaa Hämeenlinnan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin lämpöä ja sähköä. Ulospäin ei näy, että lämpölaitoksen sisällä toteutetaan samaan aikaan myös vaativia vanhojen kattiloiden purkutöitä. Vanajan voimalaitos on Elenia Lämpö Oy:n päätuotantolaitos koko Hämeen alueella. Laitoksen toimintavarmuus on huippuluokkaa eivätkä vanhojen prosessiosien purkutyöt saa uhata sen toimintavarmuutta.

Elenia Lämpö uudistaa voimalaitostaan ja investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään kattilaan. Vanhat, 1950-luvulla valmistuneet kattilat täytyi purkaa uuden tieltä. Purkutyöt vaativat sekä olosuhteidensa että purettavissa kattilarakenteissa havaittujen haitta-aineiden vuoksi erikoisosaamista. Purkutöiden kilpailutuksessa pääurakoitsijaksi valittiin Umacon Oy, jonka alihankkijana toimi haitta-ainepurkutöiden osalta Purkupiha-konserniin kuuluva Dammega Oy. ”Pääurakoitsijan valintaan vaikutti heidän tekemä alihankkijavalinta, sillä Dammega on osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi aikaisempien referenssien, saatavilla olevien resurssien sekä harkitun työsuunnitelman perusteella”, kehuu Elenia Lämmön projektipäällikkö Pekka Kuisma. ”Työn toteutus vahvisti jo aikaisempaa käsitystämme Dammegan osaamisesta ja luotettavuudesta vaativissa erikoispurkutöissä. Tällaiset käynnissä olevan laitoksen sisällä toteutettavat haasteelliset asbestipurkutyöt vaativat aina erityistä huolellisuutta, korkeaa ammattitaitoa ja vahvaa luottamusta asbestipurkutyötä suorittavan tahon kanssa, koska käyvä prosessi ei saa häiriintyä. Lisäksi meillä täytyy olla täysi varmuus siitä, ettei haitta-aineita pääse ympäröivään tilaan”, Kuisma tähdentää.

Dammega-2.jpg Asbestia esiintyi muun muassa vanhojen putkilinjastojen eristeissä.

Erikoispurkutöitä poikkeuksellisissa olosuhteissa

Työt alkoivat huolellisella esivalmistelulla. Käytännössä tämä tarkoitti työvaiheiden, menetelmien ja suojausten tarkkaa suunnittelua yhdessä tilaajan kanssa ja aikataulujen järjestämistä sellaisiksi, joilla minimoitiin ylimääräiset riskit. Myös työvaiheittain tehtävät vaaranarvioinnit sekä avoin, jatkuva kommunikointi sekä käyttöhenkilökunnan, purkutyöntekijöiden että viranomaisten kanssa olivat keskeisessä osassa purkutyön eri vaiheissa. ”Olemme haitta-ainetöissämme tottuneet huolellise enennakointiin, korkeaan työturvallisuustasoon ja avoimeen tiedonkulkuun, joten meillä oli tutut toimintamallit ja menetelmät valmiina”, kertoo asbestipurkutyöstä vastannut Dammegan toimialapäällikkö Timo-Pekka Kauhala.

Dammega-3.jpg Purkutyön pääurakoitsijana toimivan Umacon Oy:n Työmaapäällikkö Joni Pietiläisen kanssa yhteistyö oli saumatonta.

Ennen varsinaista purkutyötä varmistettiin, ettei ympäröivään tilaan pääse purkutyön yhteydessä leviämään asbestia. Purettava tila osastoitiin ja alipaineistettiin. Tilaan rakennettiin viranomaisten vaatimusten mukaiset palo-osastoivat EI60-seinät tiiviyden ja eristävyyden varmistamiseksi. Lisäksi tilaa pidettiin koko purkutyön ajan alipaineisena jopa 70–100 Pascalin paine-erossa, vain muutaman metrin päässä olevaan, käyvään kattilaan nähden. Paine-ero vaihtoi purkutilan ilmaa yli 200 000 kuutiota tunnissa. Paine-eroa seurattiin reaaliaikaisesti erillisillä paine-eromittareilla kolmelta eri tasolta. ”Juuri näiden olosuhdevaatimusten vuoksi työ oli meillekin erityslaatuinen”, täsmentää Kauhala. Tätä varten kohteeseen järjestettiin normaalia enemmän koneita ja seurantalaitteita. Työn laatu varmistettiin oman laadunvarmistuksen lisäksi ulkopuolisen tahon toteuttamilla seurantamittauksilla sekä eri viranomaisten tekemillä kontrollikäynneillä. ”Kokonaisuudessaan kaikki meni haitta-ainetöiden osalta kuten oli sovittu ja aikataulussa”, kehuu Kuisma. Dammegan työvaatteissa logon alla lukee parempaa palvelua. ”Voin todeta että Dammega lunasti kirkkaasti tämän asiakaslupauksensa tässä meille tärkeässä hankkeessa”, Kuisma kiittää.

"DAMMEGA LUNASTI ASIAKASLUPAUKSENSA KIRKKAASTI"

Haitta-ainetöihin erikoistunut Dammega Oy kuuluu yhdessä massiivi- ja teollisuuslaitosten purkuihin sekä kierrätystoimintaan keskittyneen Purkupiha Oy:n kanssa Purkupiha Group -konserniin, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa. Asiakas saa saman katon alta luotettavat ja asiantuntevat palvelut asbestipurkutöissä sekä kaikki rakennusten ja teollisuuden purkutyöt.

purkupiha.fi/dammega

Mainos