C3925960 a2ce 4eae 903b ad2079a7b44d

Hyvää tuottoa kiinteistöjen joukkorahoituslainalla

Uudella lainamuotoisella joukkorahoituspalvelulla nopeutetaan rakennusprojektien valmistumista ja tarjotaan hyvää tuottoa sijoittajille.

Lainamuotoinen joukkorahoitus on rakennuttajille hyvä tapa rakentamisen aikaisen pääoman hankkimiseen varsinaisen yhtiölainan ja oman pääoman rinnalle. ”Meidän kautta saatavan lainan osuus on yleisesti noin 15–50 prosentin välillä kohteen kokonaisrahoituksesta ja minimissään noin 200 000-300 000 euroa. Otamme vastaan ja tarkastamme kaikki meille tarjotut rakennus-, kiinteistökehitys- ja infrahankkeet”, Petteri Menna lupaa.

Realinvest.fi-palvelun ensimmäinen pilottikohde toteutettiin vuoden 2017 lopussa. Tietoisuuden lisääntymisen myötä hankkeiden lukumäärä kasvaa koko ajan. Tämä vaatii enemmän karsintatyötä mutta näin myös voidaan valikoida parhaimmat kohteet sijoittajien saataville.

”Rahoitusta hakiessaan rakennuttajalta pyydetään erinäisiä dokumentteja, joiden perusteella teemme yrityksestä taloudellisen ja juridisen selvityksen. Jos kaikki on kunnossa, teemme varsinaisen projektin tarkat kassavirtalaskelmat, samassa tarkastetaan kohteiden vakuuskattavuudet ja määritetään lainalle vakuudet. Näin varmistetaan yhtiön suorituskyvyn riittävyys toteutukseen ja tunnistetaan projektin mahdolliset riskitekijät jo etukäteen. Tämän jälkeen laaditaan markkinointimateriaalit ja toteutetaan rahoituskierros Realinvest.fi-palvelussa”, Menna valottaa.

”Meidän kautta saatavan lainan osuus on yleisesti noin 15–50 prosentin välillä kohteen kokonaisrahoituksesta.”

Kun haluttu lainapääoma on kerätty sijoittajilta, laina siirtyy rakennuttajalle ja sijoittaja alkaa saada kuukausittaista korkotuottoa. Laina-ajan päätyttyä pääomat maksetaan takaisin. Laina-ajat ovat yleensä 12–18 kuukautta, maksimissaan noin 24 kuukautta. Sijoittajan näkökulmasta tarjolla on hyvää, mutta matalariskistä tuottoa. ”Korkotuotto liikkuu 7–12 prosentin vuosikorkotasossa, mikä on määritelty ennalta kohdekohtaisesti. Sijoituksen minimimäärä on kohteesta riippuen 500–1 000 euroa, joten sijoittamisen aloittaminen on tehty helpoksi.”

Sijoittajille on rakennettu käyttäjäystävällinen verkkopalvelu sijoitusten tarkasteltuun. Tuottojen nostaminen tai uudelleenmerkintä toisiin kohteisiin käy käden käänteessä. ”Hoidamme sijoittamiseen liittyvän byrokratian sijoittajan puolesta ja sijoittaminen ei aiheuta lainkaan kuluja”, Menna summaa.

Tutustu palveluun tarkemmin osoitteessa realinvest.fi

Realinvest.fi-palvelun lanseerannut Privanet Securities Oy on osa Privanet Groupia. Privanet tunnetaan rahoitusmarkkinaa innovoivana yrityksenä, jolla on pitkä historia listaamattomien yritysten rahoitusjärjestelyistä.

Yhtiö on tehnyt voimakkaita panostuksia informaatiojärjestelmien kehittämiseen ja osallistuu näin merkittävillä panostuksilla alan digitalisoitumiseen. Yhtiön yhtenä tavoitteena on olla sijoituspalvelualan johtava FinTechtoimija.

Yllä olevassa kuvassa:Petteri Menna on Realinvestpalvelun omistavan Privanet Securities Oy:n rahoitusjohtaja.

Mainos