0f22503d 3c33 436b b9ce ce31ac83fe10

Leca®-soraa käytetään monipuolisesti estämään rakenteiden painumia

Ympäristöarvot ohjaavat Lidlin kolmannen jakelukeskuksen rakentamista Järvenpäähän. Kevennysrakenteissa käytetään ympäristöä säästävää ja edullista Leca-soraa.

Hankkeen pääurakoitsija on Fira Oy ja maarakennusurakoitsija Graniittirakennus Kallio Oy. Geosuunnittelija on Geotek Oy.

”Leca-soraa käytetään painumaeroja tasaavana siirtymäkiilarakenteena siirryttäessä stabiloidulta ja betonilaatalla päällystetyltä lastauslaiturialueelta pohjavahvistamattomalle alueelle. Toinen käyttökohde on painumia estävänä kevennysrakenteena alueen läpi kulkevalla kaupungin kevyen liikenteen väylällä”, projektipäällikkö Risto Riisiö Geotek Oy:stä sanoo.

Laaja hanke ja vaihteleva maaperä

Leca-soraa käytetään noin 6500 m3.

Valtavaa rakennusta varten louhitaan lähes 300 000 kiintokuutiota kalliota. Pohjaolosuhteet vaihtelevat kalliosta ja moreenista savikkoon. Piha-alueen alla on enimmillään kuusi metriä savimaata.

”Leca-sora on siinä suhteessa hyvä materiaali, että se muodostaa samalla myös lämpöeristeen putkille ja toimii routaeristeenä talon vierustoilla. Kapillaarisuojattu Lecasora on myös hyvä salaojamateriaali”, Riisiö jatkaa.

Leca_2.jpg

Leca-sora edullisin kevennysmateriaali

Työmaapäällikkö Antti Saikkosen Graniittirakennus Kallio Oy:stä mukaan urakoitsija valitsi kevennysrakenteisiin erilaisista vaihtoehdoista Leca-soran, koska sillä vaaditut ominaisuudet saavutettiin kaikkein edullisimmin.

”Leca-soran käytössä on tärkeää, että toimitukset tulevat suunnitellussa aikataulussa ja paikka johon kuormat toimitetaan on valmiina. Tällöin ei tarvita välivarastointia, joka nostaa kustannuksia ja vaatii tilaa. Lecan kanssa yhteistyö ja logistiikka on toiminut hyvin”, Saikkonen sanoo.

Kokemäki-Rauma rataosuudella toteutettiin juhannusviikonloppuna 2018 painuneen ratarakenteen kevennys nopealla aikataululla. Kahdessa kunnostettavassa kohteessa Kahalansuon paikkeilla kevennys toteutettiin Leca-maarakennussoralla. Toisessa kohteista kahden metrin syvyinen massanvaihto tehtiin sadan metrin matkalle ja toisessa vajaan 400 metrin matkalla massanvaihdon syvyys vaihtelee 1–2 metriin.

Lue lisää kohteista ja niiden toteutuksesta leca.fi

Mainos