Fa60c9a3 d230 4e73 be58 b45832313c75

Kiinteistöinfraan panostamalla kustannussäästöjä ja kiinteistön arvon nousua

Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa kiinteistöjen yhä tiiviimmät rakenteet heikentävät matkapuhelinsignaalien läpäisevyyttä. Yhä useampi asia hoidetaan tänä päivänä kännykällä, jolloin yhteysongelmat ovat yrityksille liiketaloudellinen riski.

Matkapuhelinsisäverkkojen toiminnassa kyse ei ole vain puheluiden kuulumisesta vaan kännykällä hoidetaan lukuisia muitakin asioita: katsotaan työhön liittyviä videoita, pidetään videopalavereja, ladataan raskaita esityksiä, lähetetään sähköposteja ja viestejä jne. ”Heikot yhteydet ovat liiketoimintariski tai vähintään työmotivaatiota heikentävä tekijä”, sisäverkkojen ja latausratkaisujen tuotepäällikkö Jaakko Penttinen Elteliltä kertoo.

Eltel paketoi vuoden 2018 alussa kiinteistöinfrapalvelunsa Smart Solutions -tarjoamaan, joka pitää sisällään suurien kiinteistöjen sekä kampusalueiden sisäverkkoratkaisut, aurinkosähköjärjestelmät, sähköautojen latausjärjestelmät sekä katuvalaistusratkaisut.

”Meidän osaamisessa kyse ei ole kaapelin vetämisestä ja laitteiden asentamisesta vaan kiinteistöinfran ratkaisut on suunniteltava ja toteutettava huolella kyseisen kiinteistön tarpeita varten, jonka jälkeen tuotteiden elinkaari varmistetaan ylläpito- ja viankorjauspalveluilla”, Solution Manager Marko Hatara lisää.

”Kyse ei ole vain kaapelin vetämisestä ja laitteiden asentamisesta vaan kiinteistöinfran ratkaisut on suunniteltava ja toteutettava huolella.”

Toimivalla ja tulevaisuutta silmällä pitäen toteutetulla kiinteistöinfralla saavutetaan kilpailuetua markkinoilla. Muuntojoustava asuin- tai toimitilakiinteistö houkuttelee paremmin yrityksiä, ostajia tai vuokralaisia. Eltelin Smart Solutions -ratkaisuilla kiinteistön omistaja saavuttaa myös merkittäviä kustannushyötyjä. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuajat ovat lyhentyneet merkittävästi viime vuosina. ”Aurinkosähkö on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä paikallisesti omana tuotantona korvaten ostosähköä”, Hatara valottaa.

Sähköautojen määrät liikenteessä ovat vielä pieniä, mutta kasvuprosentit hurjia. ”Lataustarpeiden ennakointi on oleellista kiinteistöjen arvon säilymisen kannalta”, Penttinen muistuttaa.

Eltel on infrarakentamisessa Pohjoismaiden ykkönen. Smart Solutions -ratkaisuilla yritys tuo eri osaamisalueensa yhteen. ”Uusin teknologia tarjotaan asiakkaille heidän tarpeisiin ja olosuhteisiin sopivimmilla ratkaisuilla”, liiketoimintajohtaja Antti Ruohoniemi summaa.

Yllä olevassa kuvassa: Jaakko Penttinen esittelee Eltelin toteuttamaa sähköautojen latauspistettä.

eltelnetworks.com

Mainos