Cb3495e3 d0ad 4275 a2dc 7ad840db89a7

Purkupiha avaa maaliskuussa uuden kierrätysaseman Vantaalle

Kaikessa toiminnassa pyritään olemaan mahdollisimman materiaalitehokkaita.

Purkupihan omassa toiminnassa se tarkoittaa mm. syntyvän rakennus- ja purkujätteen määrän vähentämistä, kuljetusten optimointia, jätteiden jalostusasteen nostamista ja ohjaamista materiaalihyötykäyttöön sekä purkukohteista saatujen kalusteiden ja laitteiden uusiokäytön lisäämistä. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni käyttökelpoinen purkutavara purettua kokonaisena ja löytää sille uusi käyttökohde toisaalla. Tätä toimintaa varten Purkupihalla on oma käyttökelpoisen purkutavaran kauppapaikka PURKUTORI.fi, josta yksityiset ihmiset ja yritykset voivat ostaa uusiokäyttökelpoista purku- ja rakennustavaraa sekä käytettyjä koneita ja laitteita.

Purkupiha_2.jpg

Yhtiön sitoutuminen kiertotalouden edistämistavoitteisiin näkyy myös viimeaikaisessa investointihankkeessa. Purkupiha avaa maaliskuun alussa Vantaan Kiilassa uuden rakennus- ja purkujätteen vastaanotto- ja käsittelyaseman. Lahteen on aiemmin perustettu kierrätyslaitos, jossa tuotetaan mm. kierrätyspolttoainetta ja -puuhaketta voimalaitoksille. Vantaalle rakennettavalla kierrätysasemalla otetaan vastaan rakennus- ja purkutoiminnassa syntyviä mineraali-, puu- ja metallijätteitä. “Vastaanotetut jätteet esilajitellaan, prosessoidaan ja toimitetaan jatkojalostukseen tai hyötykäyttöön”, kertoo Purkupiha Oy:n Kierrätysyksikön johtaja Kimmo Rinne.

Uudella alueella voidaan ympäristöluvan mukaisesti vastaanottaa betoni- ja tiilijätettä, metalliromua, puu- ja energiajätettä sekä rakennus- ja purkujätettä. ”Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme Vantaan osalta on varmistaa paikallinen betonin kierrätys ja uusiokäyttö pääkaupunkiseudun maanrakennushankkeissa”, Rinne jatkaa.

Purkupiha_3.jpg

Betonin kierrätyksen ja uusiokäytön edistämiseksi Purkupiha on viime aikoina tehnyt mittavia satsauksia myös koneinvestointeihin ja tuotekehitykseen. Yhtiö hankki viime kesänä uuden iskumurskaimen työmaalla tapahtuvaa betoninkierrätystä varten. Nyt murskain jauhaa raekooltaan 0/45 ja 0/90 mm:stä CE-merkittyä Demorockia. ”Olemme tuotteistaneet oman betoni- ja tiilijätteestä valmistetun uusiokiviaineksen Demorock -tuotteeksi, joka soveltuu lukuisiin maanrakennuskohteisiin pengertäytteestä kantavaan kerrokseen asti korvaamaan neitseellistä kiviainesta”, kertoo Purkupiha Group -konsernin Markkinointi- ja kehittämispäällikkö Kati Tuominen.

Jalostettavat materiaalit on tärkeää saada suoraan purkutyömaalta maanrakennustyömaalle hyötykäyttöön eli mahdollisimman lähelle alkuperäistä syntypaikkaa, sillä suurin osa päästöistä syntyy kuljetuksesta. ”Aina aikataulut eivät kuitenkaan osu kohdalleen, jolloin Vantaan aseman kaltaisia välivarastoja tarvitaan”, Tuominen toteaa. Betonin kierrätykselle on hyvät edellytykset Suomessa, koska lajitteleva purkutekniikka mahdollistaa purkubetonin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Betonimurskeen hyötykäyttö maanrakentamisessa luonnon kiviaineksen korvaajana on yleistynyt 2000-luvulla tasaisesti. Erityisen hyvin se soveltuu tierakenteisiin, jossa sen hyvät kantavuusominaisuudet tulevat esille.

Uusi käsittelyasema avataan maaliskuun alussa osoitteessa Degermosantie 6, Vantaa.

Purkupiha Oy kuuluu yhdessä haitta-ainetöihin erikoistuneen Dammega Oy:n kanssa Purkupiha Group -konserniin, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa.

Asiakas saa saman katon alta luotettavat ja asiantuntevat palvelut asbestipurkutöissä sekä kaikki rakennusten ja teollisuuden purkutyöt.

purkutori.fi

Mainos